"Dödsfallen inträffade i en grupp individer med en medianålder på 77 år och förutsätter inte nödvändigtvis att det finns ett orsakssamband mellan varje dödsfall och det administrerade vaccinet, som också inträffade inom ramen för det normala dödlighetsmönstret i den portugisiska befolkningen".

Från det att vaccinationskampanjen inleddes den 27 december 2020 till den 26 september registrerades 15 922 rapporter om biverkningar (ADR) av totalt 15 956 183 administrerade doser, varav 5 929 (37 procent) klassificerades som "allvarliga" och 9 993 (63 procent) som "icke allvarliga".

Av de reaktioner som rapporterades som "allvarliga" klassificerades 3 612 som "kliniskt viktiga" (23 procent), 1 517 orsakade funktionshinder (9,5 procent), 557 orsakade sjukhusvistelse (3,5 procent), 158 innebar livsfara (1 procent) och 85 dödsfall (0,5 procent).

"I och med vaccinationsprogrammets förlopp och stimulansen för anmälan av misstänkta biverkningar i samband med vaccin mot covid-19 har denna siffra ökat", understryker rapporten.

Den tillägger dock att "biverkningar är sällsynta, med cirka 1 fall på 1 000 vaccinationer, ett stabilt värde över tid".

Det största antalet fall registrerades i åldersgruppen 25/49 år (2 799), den grupp där det största antalet vacciner administrerades (5 420 526).

Infarmed rapporterar 22 fall av icke allvarliga reaktioner hos barn under 3 år och förklarar att det rör sig om "icke allvarliga förekomster av feber, uppstötningar eller irritabilitet hos barn vars mödrar kan ha exponerats för vaccinet".

I åldersgruppen 12-17 år rapporterades 47 fall som allvarliga och 30 som icke allvarliga, vid totalt 994 827 vaccinerade, vilket motsvarar 0,1 biverkningar per 1 000 administrerade doser.

Enligt Infarmed är de fall som rapporterats som allvarliga biverkningar av allergisk typ, som beror på den vaccinerade personens individuella profil.

Mellan 18 och 24 år registrerades 310 allvarliga och 433 icke allvarliga reaktioner vid 1 066 386 vaccinerade vacciner.

I åldersgruppen 50/64 år rapporterades 1 360 allvarliga och 2 247 icke allvarliga reaktioner, för totalt 3 887 195 doser, medan det i åldersgruppen 65/79 år registrerades 775 allvarliga och 1 206 icke allvarliga reaktioner (i 3 233 934 vacciner) och i åldersgruppen över 80 år 363 allvarliga och 279 icke allvarliga reaktioner (1 352 978 administrerade vacciner).

Av de totala biverkningarna är 8 434 relaterade till vaccinet från Pfizer/BioNtech, i totalt 10 731 924 administrerade doser, 4 293 från Astrazeneca, i 2 202 274 inokulerade doser, 1 778 från Moderna (1 901 818 doser) och 1 340 från Janssen ( 1 120 167).

För varje 1 000 administrerade doser rapporterades en biverkningsreaktion i vaccinerna från Pfizer, Moderna och Janssen och två i AstraZeneca.

Infarmed betonar att dessa uppgifter "inte gör det möjligt att jämföra säkerhetsprofiler mellan vacciner, eftersom de användes i olika undergrupper av befolkningen och under olika perioder och epidemiologiska sammanhang".

Majoriteten av reaktionerna registrerades hos kvinnor, med 3 925 rapporter om allvarliga och 6 739 icke allvarliga fall, medan de hos män var 1 688 respektive 2 702.

Den mest rapporterade reaktionen är huvudvärk (3 826), följt av feber (3 820), muskelsmärta (3 744), smärta vid injektionsstället (3 347), trötthet (1 864), frossa (1618) och illamående (1 453), smärta i leder (1 187), generaliserad smärta (1 067), yrsel (960), illamående (900), smärta i extremiteterna (830), förstorade lymfkörtlar (808), organsvaghet (728), kräkningar (716).

Under den fastställda återhämtningsperioden på 30 minuter efter vaccinationen övervakas förekomsten av omedelbara allergiska reaktioner. Efter denna period bör varje misstanke om en allvarlig allergisk reaktion föranleda omedelbar läkarvård.