"Jag hoppas att det kan ske. Med tanke på det makroekonomiska scenariot föreslår vi för närvarande inte [löneökningar] och jag tror inte att vi kan göra det", sade ministern.

Alexandra Leitão talade i slutet av den första förhandlingsrundan med fackföreningarna om den årliga allmänna förhandlingen.

"Det jag uttryckte under mötena är att ministeriet för offentlig förvaltning och i allmänhet regeringen önskar att vi skulle kunna ha generella ökningar, nämligen i linje med den 1 procent som nämndes i oktober 2019 och som till slut inte blev verklighet", men "det makroekonomiska scenariot tillåter oss ännu inte att göra det", sade ministern.

Tjänstemannen uppgav att det i januari kommer att ske en höjning av den nationella minimilönen, vilket också kommer att påverka den offentliga förvaltningen.

Detta är den första förhandlingsrundan med fackföreningarna, och en ny är planerad till torsdag.