Enligt den epidemiologiska bulletin från generaldirektoratet för hälsa (DGS) som publicerades i dag ökar också antalet sjukhusinläggningar något, med totalt 351 personer på avdelningarna, nio fler än i söndags, varav 68 på intensivvårdsavdelningar, en färre än i söndags.

Dödsfallen inträffade i regionerna Nord (2), Centrum (1) och Lissabon (4).

Sedan pandemins början, i mars 2020, har 18 000 personer dött i Portugal och 1 071 307 fall av infektion har registrerats.