Enligt ett pressmeddelande omfattar de åtgärder som för närvarande antas för vinsektorn ytterligare stöd till riskhanteringsinstrument, inklusive skördeförsäkringar och ömsesidiga fonder, samt en förlängning med ytterligare ett år, till den 15 oktober 2022, av giltighetstiden för de gällande flexibilitetsåtgärderna.

Inom frukt- och grönsakssektorn kommer stödet till producentorganisationer - som normalt beräknas på grundval av produktionsvärdet - att kompenseras så att det inte understiger 85 procent av det värde som motsvarar föregående år.

Flexibilitetsåtgärderna för vinsektorn omfattar bl.a. krisdestillation och stöd till lagring samt en höjning till 70 % av Europeiska unionens bidrag till alla åtgärder i de nationella stödprogrammen för sektorn.

Ett första åtgärdspaket för att hjälpa jordbrukarna att hantera den kris som orsakats av Covid-19-pandemin antogs i maj 2020, efter att ha kompletterats med ett andra, i juli 2020, som var inriktat på vinsektorn, och vars giltighetstid har förlängts ytterligare till 2021.

"Från vårfrost till översvämningar, genomgång av värmeböljor, har de extrema väderförhållanden som registrerats i år varit särskilt hårda för vin-, frukt- och grönsakssektorn, detta efter ett 2020 som redan var problematiskt på grund av den kris som orsakats av Covid. -19", betonade kommissionsledamoten med ansvar för jordbruk, Janusz Wojciechowski.