Sidan av den 2 oktober var särskilt bra, med Dr John Clare som beklagade sig över att det fortfarande är dumt att bära masker, medan Hazel från Tavira påpekar att det fanns planer för att hantera en global pandemi, men inte noterar att de flesta regeringar inte följde sådana planer utan valde att efterlikna Kinas auktoritära tillvägagångssätt med stor förlust av personlig frihet. Hazel nämnde också skillnaderna i tillvägagångssättet i enskilda stater i USA, samtidigt som han missar att observera att utfallet när det gäller dödsfall var bättre i vissa stater som inte hade några avspärrningar än i vissa som hade det. Med en så stor skillnad i åsikter kan man väl inte undgå att bli underhållen?

Paula Jones,

Via e-post