Enligt den epidemiologiska bulletin från DGS som publicerades i dag har 345 personer lagts in på sjukhus, 11 färre än i måndags, varav 56 på intensivvårdsavdelningar, två färre under de senaste 24 timmarna.

Av de registrerade dödsfallen inträffade två i Lissabonregionen, en i norr, en i centrum och fyra i Alentejo.

Sju av offren var över 80 år gamla och en mellan 70 och 79 år gammal.