Beslutet har fattats av alla fackföreningar som företräder sjuksköterskor, enligt sjuksköterskeförbundets ordförande Pedro Costa.

Koncentrationen av sjuksköterskor och alla fackföreningar, framför republikens församling, syftar till att kräva sjuksköterskornas rättigheter genom att överlämna petitionen "Sjuksköterskor kräver att karriären inte fryses och att prestationsbedömningen är likvärdig med sjuksköterskor i den autonoma regionen Madeira".