"Den investering i informations- och kommunikationstekniska system som planeras för år 2022 kommer att leda till en mycket betydande ökning av intäkterna, huvudsakligen genom utbyggnaden av det nationella nätverket för automatisk hastighetsövervakning (SINCRO), genom förvärv av nya radarer, vilket kommer att påverka intäkterna med cirka 13 miljoner euro", står det i dokumentet.

I förslaget från den socialdemokratiska regeringen betonas att investeringarna i informations- och kommunikationstekniska system även kommer att omfatta utvecklingen av systemet för administrativa trafikförseelser (SCOT+), vilket kommer att ge besparingar på cirka 2,4 miljoner euro genom att det administrativa förfarandet avmaterialiseras.

På området för trafiksäkerhet hänvisar regeringen till att den har för avsikt att förstärka "inspektionen av infrastrukturens säkerhetsförhållanden och hastighetsöverträdelser genom att utöka det nationella nätverket för automatisk hastighetsinspektion", med initiativ som utvecklas för att "öka effektiviteten inom sektorn, nämligen i undersökningen av trafikolyckor och i den administrativa processen".

Under 2022 kommer den verkställande myndigheten att fortsätta genomförandet av den nationella strategin för trafiksäkerhet 2021-2030 - Nollvision 2030, som bygger på "det säkra transportsystemet och nollvisionen som grundläggande strukturerande axlar för de mål och åtgärder för att förebygga och bekämpa olyckor på vägnätet som ska fastställas och genomföras".