"Att använda aspirin dagligen kan hjälpa till att förebygga hjärtinfarkt och stroke i vissa fall, men det kan också orsaka allvarliga biverkningar som inre blödningar", säger John Wong, medlem av den amerikanska arbetsgruppen för förebyggande tjänster, i ett uttalande.

Detta är en vändning i ämnet, som berör miljontals amerikanska medborgare, eftersom det är en utbredd praxis i USA.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i USA.

Personer i åldern 40 och 59 år som är i riskzonen, men som inte har någon historia av hjärt- och kärlsjukdomar, bör för sin del fatta beslut om att påbörja behandling individuellt, tillsammans med läkare, tillade experterna.

"Det är viktigt att personer mellan 40 och 59 år som inte har någon historia av hjärtsjukdom pratar med sin läkare för att tillsammans bestämma om det är okej att ta aspirin", säger John Wong.

Sedan 2016 har experter från den amerikanska "arbetsgruppen" för förebyggande tjänster, vars rekommendationer följs i stor utsträckning, rekommenderat aspirin för personer i 50-årsåldern med en risk på 10 % för att drabbas av en hjärtattack eller stroke under de kommande 10 åren.

Experterna ansåg också att riskpersoner i 60-årsåldern skulle kunna genomföra denna förebyggande behandling utifrån ett personligt beslut.

Men under flera år har undersökningar ifrågasatt de amerikanska rekommendationerna.

Aspirin förtunnar blodet, vilket förhindrar att blodproppar bildas och bidrar till att minska risken för hjärtinfarkt eller stroke.

I dag har experterna dock insett att dessa fördelar inte är tillräckliga för att - hos äldre personer - uppväga den ökade risken för blödningar, särskilt i hjärnan eller tarmarna.

De nya rekommendationerna är ännu inte slutgiltiga och är fortfarande föremål för en period av offentlig debatt fram till början av november.

I arbetsgruppens uttalande tillägger man att de nya rekommendationerna inte gäller för personer som tar aspirin efter att de redan har drabbats av en stroke eller hjärtattack.

Man uppskattar att omkring 600 000 amerikaner drabbas av en första hjärtattack och att omkring 610 000 drabbas av en första stroke varje år.

Användningen av aspirin för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar initieras ofta spontant av amerikaner. Enligt en studie från 2017 använde 23,4 % aspirin.