Över 238 592 820 fall av infektion har officiellt diagnostiserats sedan pandemins början.

Siffrorna bygger på dagliga rapporter från hälsovårdsmyndigheterna i varje land fram till kl. 11.00 i Lissabon och utesluter ytterligare revideringar av statistikbyråer, som i Ryssland, Spanien och Storbritannien.

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att om man tar hänsyn till den överdödlighet som är direkt och indirekt kopplad till covid-19 kan pandemins resultat vara två till tre gånger högre än de officiellt registrerade.

På tisdagen fanns det 8 218 dödsfall och 451 476 nya fall i världen.

De länder som registrerat flest dödsfall i sina senaste undersökningar är USA med 2 395 nya dödsfall, Ryssland (984) och Mexiko (546).

USA är det mest drabbade landet när det gäller dödsfall och fall, med 716 479 dödsfall och 44 570 588 fall, enligt den senaste undersökningen från Johns Hopkins University.

Efter USA är de mest drabbade länderna Brasilien med 601 398 dödsfall och 21 590 097 fall, Indien med 451 189 dödsfall (34 001 743 fall), Mexiko med 282 773 dödsfall (3 732 429 fall) och Ryssland med 219 329 dödsfall (7 861 681 fall).

Bland de hårdast drabbade länderna har Peru det högsta antalet dödsfall i förhållande till befolkningen, med 606 dödsfall per 100 000 invånare, följt av Bosnien och Hercegovina (336), Nordmakedonien (329), Montenegro (318), Bulgarien (314) och Ungern (314).

Latinamerika och Västindien hade idag totalt 1 503 874 dödsfall för 45 379 844 fall, Europa 1 340 860 dödsfall (69 941 710 fall), Asien 852 737 dödsfall (54 831 340 fall), USA och Kanada 744 705 dödsfall (46 232 710 fall) .306 fall), Afrika 213 721 dödsfall (8 377 554 fall), Mellanöstern 203 187 dödsfall (13 619 404 fall) och Oceanien 2 394 dödsfall (210 662 fall).

Sedan pandemins början har antalet utförda tester ökat avsevärt och screening- och screeningteknikerna har förbättrats, vilket har lett till en ökning av antalet rapporterade infektioner.

Antalet diagnostiserade fall återspeglar dock endast en bråkdel av det faktiska antalet infektioner, eftersom en betydande andel mindre allvarliga eller asymtomatiska fall inte upptäcks.