"De begränsade uppgifterna om samtidig administrering av inaktiverade vacciner (tillverkade av inaktiverat virus) mot säsongsinfluensa och Covid-19 visade inte på någon ökning av antalet biverkningar", enligt rekommendationerna från Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) inom vaccinationsprogrammen, som ännu inte utgör WHO:s vägledning om samtidig administrering av vacciner.

Enligt den rådgivande gruppens yttrande är samadministration av de två vaccinerna "acceptabel" och kommer att göra det möjligt att vaccinera ett större antal människor mot båda sjukdomarna, med tanke på att den prioriterade åldersgruppen som ska få vaccinet mot säsongsinfluensa också anses vara i riskzonen för allvarligare Covid-19-situationer.

Förra veckan meddelade generaldirektören för hälsa att hon planerar att kombinera influensavaccination och administreringen av den tredje dosen mot Covid-19 för att förenkla de två processerna, en möjlighet som väntade på WHO:s vägledning.

"Det skulle vara bra för människor, eftersom det är mycket bekvämare att gå och vaccinera sig en gång med två vaccinationer och det är också mycket enklare för våra sjuksköterskor, för vår logistik och för våra tjänster", förklarade Graça Freitas.

Målet är att personer som är kallade för en boostervaccinering mot Covid-19 och som också är berättigade till influensavaccin ska kunna vaccineras med båda samtidigt.

Äldre personer över 80 år och användare av vårdhem och långtidsvårdsenheter som tog influensavaccinet för mer än 14 dagar sedan har redan börjat få den tredje dosen av Covid-19-vaccinet.