Enligt uppgifter på OMIE:s webbplats, som är den elmarknadsoperatör som ansvarar för den dagliga och intradagliga elmarknaden på Iberiska halvön, var det högsta priset i dag 265,00 euro/MWh och det lägsta 201,06 euro/MWh, med 136 GWh energi som omsattes, till ett genomsnittspris på 231,82 euro/MWh.

I och med denna nya ökning överskrider elpriset i dag (tredje fredagen i månaden) för åttonde gången barriären på 200 euro/MWh, som alla registrerades i oktober, och är fem gånger högre än det värde som registrerades i poolen den tredje fredagen i oktober förra året (43,33 euro).

Under första hälften av oktober nådde priset på grossistmarknaden således ett genomsnitt på 202,8 euro/MWh, med andra ord den dyraste månaden i historien.

Energipriserna på grossistmarknaden har en direkt inverkan på den reglerade tariffen och tjänar som referens för dem som tecknar avtal om sin leverans på den fria marknaden, och i år har det redan lett till två tillfälliga höjningar av elpriset på den reglerade marknaden, den senaste den 1 oktober.


Author
TPN/Lusa