Parlamentet har börjat diskutera ett PS-projekt för att fastställa kriterier som gör det möjligt för byar att erhålla titlar som städer, vilket fyller en rättslig lucka eftersom den tidigare lagen upphävdes 2012.

Behovet av en ramlag för tilldelning av kategorin byar hade en parlamentarisk konsensus, trots kritik av de kriterier som presenterades i det socialistiska förslaget, som ansågs vara föråldrade.

PSD, BE, PAN, CDS-PP och naturligtvis PS som föreslog förslaget erkände det rättsliga vakuumet och den symboliska betydelsen av denna klassificering för orterna och visade sig villiga att diskutera ramlagen.

Den tidigare lagen, från 1982, upphävdes 2012 i samband med den administrativa reformen som minskade antalet församlingar i landet till 3 092.

Den socialdemokratiska ledamoten Pedro Delgado Alves betonade att målet inte är att "tvinga någon att ändra klassificeringen av byar, utan att ge denna möjlighet" genom "enhetliga vägledande kriterier", för att få lagar uppdaterade i förhållande till den aktuella verkligheten.