"Ännu en gång har statsbudgeten helt glömt bort brandmännen och räddningstjänsten, vi ser inte någon typ av finansiering som löser de problem vi kräver", säger Sérgio Carvalho, ordförande för National Union of Professional Firefighters, till Lusa.

Strejken den 11 och 12 november beslutades i bredden av National Association of Firefighters and Professionals och National Union of Professional Firefighters (ANBP/SNBP).

Sérgio Carvalho förklarade att förslaget till OE2022 "inte svarar på något av yrkesbrandmännens krav".

Bland kraven finns löneförhöjningar, riskbidrag som motsvarar säkerhetsstyrkornas, till ett belopp av 100 euro per månad, reglering av hela brand- och räddningstjänstsektorn och 35 timmars arbetstid, enligt ANBP/SNBP.

Yrkesbrandmännen kräver också rätt till förtidspension motsvarande säkerhetsstyrkorna, omedelbar integrering av den särskilda civilskyddsstyrkan inom ramen för den nationella myndigheten för katastrof- och räddningstjänst och kvalificering av operatörerna i beredskapscentralerna i distrikts- och nationella kommandon för operationer och hjälpinsatser.

"Hela sektorn i den här budgeten är bortglömd, förutom en liten överföring av medel till brandkårerna, men det säger ingenting till brandmännen och löser inte heller något problem inom sektorn", sade Sérgio Carvalho.