Moratorierna, som inrättades i mars 2020 för att skydda familjer och företag som drabbats av effekterna av Covid-19-pandemin, har faktiskt upphört, men konsumenterna är inte helt oskyddade.

Lagdekretet nr 70-B / 2021, 6 augusti, ändrar den rättsliga ramen för förebyggande och hantering av bristande efterlevnad av kreditavtal och föreskriver skyddsåtgärder, nämligen för konsumenter med avtal som omfattas av moratoriet.

Enligt DECO fastställs i detta lagförslag bankernas skyldighet att:

- 30 dagar från det att moratoriet upphör att kontakta konsumenten för att bedöma konsumentens ekonomiska kapacitet och ta reda på om de har svårt att betala;

- att, i enlighet med den genomförda bedömningen, 15 dagar innan moratoriet upphör att gälla, lämna förslag som syftar till att förhindra att banken hamnar i obeståndssituationer.

Om, i en situation av bristande efterlevnad där det inte finns någon överenskommelse mellan konsumenten och banken, omfattas konsumenten av PERSI: ett utomrättsligt förfarande för att underlätta betalningsvillkoren.

Inom 90 dagar efter det att moratoriet har upphört kan banken inte:

- Häva kreditavtalet;

- överlåta avtalet till tredje part;

Slutligen finns det ingen skyldighet för någon bank att lägga fram ett förslag till en möjlig lösning om finansinstitutet anser att konsumenten inte har tillräcklig ekonomisk kapacitet. Bankerna är dock enligt lag tvungna att göra en bedömning av konsumentens ekonomiska kapacitet.

Läs mer på www.deco.pt