I ett uttalande säger föreningen att delegationen kommer att vara placerad i London och att presentationen är planerad till den 28 oktober på Portugals ambassad i Storbritannien.

Den nya delegationen kommer i sin struktur att ha de vetenskapliga, kulturella och sociala åtgärdsråden, som kommer att ansvara för utvecklingen av nya projekt, åtgärder och initiativ för att skapa och ge mervärde åt den portugisisktalande gemenskap som är etablerad i Storbritannien.

Den kommer också att ha ett lokalt team som kommer att arbeta för att "förbättra samarbetet och samverkan mellan olika enheter och organ, vilket gör AILD starkare, enad och ännu närmare hela den portugisisktalande gemenskapen i landet".

AILD har för avsikt att "fungera som en bro till de olika portugisiska samhällena i de olika länderna" och påminner om att "portugisiska medborgare utgör den nionde nationaliteten med det största antalet utländska invånare i England och Wales".

Förenade kungariket är det åttonde landet i världen där flest portugiser bor.