"EU:s digitala certifikat är en internationell framgångshistoria som har satt en global standard genom att vara det enda system som för närvarande används internationellt. Certifikatet har varit en viktig del av Europas svar på pandemin och mer än 591 miljoner har redan utfärdats", avslöjade Europeiska kommissionens talesman för det digitala området, Johannes Bahrke.

Meddelandet gjordes vid institutionens dagliga presskonferens i Bryssel, samma dag som gemenskapens verkställande organ publicerade en rapport med en balans om det digitala certifikat som bevisar (negativ) testning, vaccination eller återhämtning av SARS-CoV-2-viruset och som trädde i kraft i EU i början av juli.

De uppgifter som avslöjas i dokumentet visar att Portugal mellan den 1 juli och den 13 oktober utfärdade nästan 7,6 miljoner digitala certifikat, varav de flesta bevis på vaccination (nästan 7,1 miljoner), PCR-test (81 387), antigentest (178 954) och återhämtning (227 940).

I EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som helhet har 591 miljoner certifikat redan utfärdats sedan juli, för vaccination (438 miljoner), PCR-test (60 miljoner), antigentest (84 miljoner) och återvinning (10 miljoner) .

I pressmeddelandet uppgav Johannes Bahrke att detta dokument har gjort det möjligt att "underlätta och stödja turistindustrin" och talade redan från början om "en 25-procentig ökning av flygresandet i juli".