Covid-19 Comirnaty-vaccinet är för närvarande godkänt för användning hos personer som är 12 år och äldre och innehåller en molekyl som kallas messenger RNA (mRNA) med instruktioner för att producera ett protein som finns naturligt i SARS-CoV-2 och förbereda kroppen för att försvara sig mot viruset som orsakar covid-19.

EMA:s kommitté för humanläkemedel (CHMP) kommer att granska data om vaccinet, inklusive resultaten av en pågående klinisk studie med barn i åldrarna fem till 11 år, för att besluta om man ska rekommendera en utvidgning av vaccinet för deras användning eller inte.

CHMP:s yttrande kommer sedan att överlämnas till Europeiska kommissionen, som kommer att fatta ett slutgiltigt beslut.

Vaccinet från Pfizer/BioNTech fick ett villkorat godkännande för försäljning i december 2020 och är ett av fyra som administreras i Europeiska unionen, tillsammans med Moderna, AstraZeneca och Janssens en-dosvaccin.


Author
TPN/Lusa