Utan att ge någon information om brandens omfattning, inte heller om det fanns behov av att evakuera byggnaden eller om det fanns några skador att registrera, berättade en källa till brandkåren (RSB ) för Lusa att RSB:s personal var på plats för att bekämpa branden klockan 12.50, med "nio fordon med 30 enheter".

Branden bröt ut vid CUF Descobertas-sjukhuset och larmet kom klockan 12:20, enligt RSB, som planerar att ge mer information.