I ett uttalande uppger Fenprof att lärarnas och utbildarnas strejk äger rum samma dag som utbildningsminister Tiago Brandão Rodrigues kommer att vara i parlamentet för att debattera förslaget till statsbudget för 2022 (OE2022).

Även andra lärarförbund kommer att utlysa strejk samma dag, till exempel Association of Licensed Teachers och National Union of Education Professionals.

De två största fackföreningarna som företräder lärare motiverar strejken just med OE2022, som de menar ignorerar sektorns problem, nämligen frågor som påverkar lärarkarriären och även icke-lärande arbetstagare.

"Ännu en gång, och nu på ett ännu mer betungande sätt, glömmer statsbudgeten bort utbildning, skolor, elever och lärare", skriver FNE i ett uttalande och anklagar den verkställande makten för att föra "en politik som innebär bristande investeringar i utbildning".

Fenprof och FNE försvarar särskilt att budgeten för utbildning i nästa budget bör öka från nuvarande 3,5 % av bruttonationalprodukten (BNP) till 6 %.