I den analys som DREM har offentliggjort, på grundval av uppgifter från Interbank Services Company (SIBS) för Madeira, anges att "beloppen för de två huvudsakliga transaktionerna (uttag och inköp via automatiska betalningsterminaler) uppgick sammantaget till 556,2 miljoner euro".

Av detta belopp gjordes 443,9 miljoner euro med nationella kort och 112,3 miljoner euro med internationella kort.