Sedan Brexit och EU:s ändringar i momsuppbörden kan jag nu inte köpa mina råvaror från länder utanför EU, med undantag för Kina.

Jag tittade just på min faktura från Etsy som är ett IOSS-företag och syftet med att betala källskatt hos dem är att dina paket ska passera sin slutdestination utan problem. Till min förvåning hade Etsy tagit ut 16,77 pund i skatt och CTT tog sedan ut 28,19 euro i skatt. Så skatter totalt:

£40.69 med växelkurs till gbp

47,96 euro med växelkurs till euro

Jag hade faktiskt inte räknat ihop dem, de varor jag köpte uppgick bara till 65,70 pund, så skatterna uppgår till cirka 66 procent.

Det är helt uppenbart att CTT prissätter Portugal från marknaden för inköp av varor utanför EU, utom Kina.

Fler och fler Etsy-handlare slutar nu att sälja och leverera till Portugal. Handlare som jag använde sig av vill inte längre skicka mina råvaror till mig.

Skandalöst är inte ens en början på att beskriva dessa avgifter.

CTT accepterar inte heller längre e-post från personer som är bosatta i Portugal, så du kan inte ens skicka ett e-postmeddelande för att klaga.

Linda, Via e-post