I ett uttalande säger Algarve kommun att fortsättningen av stödåtgärderna för familjer och den lokala ekonomin som tillämpas sedan april 2020 inom ramen för programmet "Lagos Apoia" godkändes vid ett kammarmöte.

"Undantag och nedsättningar av avgifter och taxor, stöd inom området bostäder, sociala åtgärder, idrott, kultur, utbildning, social solidaritet, företag, skatter och förstärkning av främjande åtgärder är de viktigaste områdena som gynnas av dessa åtgärder", står det i meddelandet.

Enligt kommunen i distriktet Faro finns det nya åtgärder på bostadsområdet, nämligen höjningen av egenavgiften för stöd till privatuthyrning, som ökar från 25 till 35 procent för vissa hushåll.

När det gäller kompletterande inkomstmedel planerar kommunen att sänka IMI- och IRS-satserna som ska tillämpas år 2022 till 0,32 % respektive 1,5 % och att inte tillämpa någon tilläggsavgift under nästa år.

Förlängningen av stödåtgärdernas giltighetstid innebär också att ändringen av vattentaxan och befrielsen från betalning av avgifter för nyttjande av allmänna vägar och reklam samt kommunala hyror för butiker, marknadsstånd och mässor bibehålls, fortsätter meddelandet.

Företag som bedriver sjöfartsturism förblir också befriade från alla avgifter som kan fastställas inom ramen för överföringen av befogenheter till kommunala organ inom området för havs-, flod- och sjöstränder.

Koncessionsinnehavare som tillhandahåller övervakning och assistans till badande och som har strandstöd fortsätter att omfattas av en 50-procentig delbetalning av bruttomånadslönen och tillhörande utgifter som ska betalas ut till livräddare.

När det gäller badanläggningar som inte har strandstöd ökar detta bidrag till 75 %, tillägger kommunen.

Stödåtgärderna i programmet omfattar även sektorer som hälsa, utbildning, kultur- och idrottsföreningar, privatuthyrning och socialt stöd.

Förslaget till förlängning av programmet kommer nu att läggas fram för kommunfullmäktige för godkännande.