Sysselsättningen inom sektorn stagnerar 2021, men med rätt åtgärder kan antalet anställda inom sektorn nästa år överstiga de nivåer som rådde före pandemin.

Med miljontals fler europeiska medborgare som är fullt vaccinerade väntas de internationella utgifterna öka med nästan 80 % år 2022.

Den senaste forskningen från World Travel & Tourism Council (WTTC) visar att den europeiska rese- och turismsektorns återhämtning från år till år endast kan nå en tillväxt på 23,9 % i år.

Enligt WTTC:s uppgifter beror denna långsamma återhämtning på resebegränsningar under hela året, särskilt under första halvåret, som fortsatte att hindra sektorns återhämtning.

Innan pandemin slog till stod Europas rese- och turistsektor för 1,92 biljoner euro i BNP (9,5 % av den totala ekonomin).

Enligt forskningen, och på grundval av den nuvarande återhämtningstakten, skulle sektorns bidrag till BNP kunna öka med mindre än en fjärdedel (23,9 %) år 2021, vilket ligger bakom den förväntade tillväxten för den globala sektorn på 30,7 %.

Uppgifterna visar också att rese- och turismsektorns bidrag till den europeiska ekonomin år 2022 skulle kunna öka ytterligare med 38 % från år till år, vilket motsvarar en ökning på 439 miljarder euro.

Även om tillväxten i sektorn är långt ifrån de nivåer som rådde före pandemin har den ökat något tack vare den framgångsrika vaccinationsutbyggnaden och den rörlighet inom Europa som stöds av EU:s digitala COVID-certifikat, som lanserades i början av juli i år. Men med internationellt stängda gränser har Europa haft svårt att återhämta sig.

Det globala turismorganet säger att även om ökningen av det inhemska resandet har gett viss lättnad är det inte tillräckligt för att uppnå den fullständiga återhämtning som regionen behöver för att rädda Europas ekonomi och miljontals arbetstillfällen.

Undersökningen visar vidare att medan de inhemska utgifterna kommer att öka med 30,2 % på årsbasis 2021, förväntas de internationella utgifterna öka med mindre, endast 19,3 % i år och nå 242 miljarder euro, vilket är långt under de nivåer som rådde före pandemin, dvs. 560 miljarder euro 2019.

Nästa år förväntas de inhemska utgifterna öka med 27,7 %. Men med lättade restriktioner i många europeiska länder och med miljontals fler europeiska medborgare som är fullt vaccinerade förväntas de internationella utgifterna öka med 77,2 % jämfört med året innan.

Under 2019 stödde den europeiska rese- och turistsektorn mer än 38 miljoner arbetstillfällen. Efter att ha drabbats av en förlust av 3,6 miljoner arbetstillfällen förra året när pandemin gjorde att det internationella resandet nästan helt avstannade, kommer sysselsättningstillväxten att förbli stillastående i år.

WTTC:s forskning visar dock att sysselsättningen förväntas öka med 15,7 % år 2022, vilket innebär en ökning med 5,5 miljoner arbetstillfällen för att nå nivåerna före pandemin.

Julia Simpson, WTTC:s VD och koncernchef, säger: "Vår undersökning visar att även om den europeiska rese- och turistsektorn långsamt börjar återhämta sig, är det fortfarande en lång väg kvar att gå.

"Eftersom många europeiska länders gränser nu är öppna för internationella resor för fullt vaccinerade resenärer kommer regionens ekonomiska återhämtning att påskyndas nästa år. Detta skulle kunna återställa miljontals arbetstillfällen och försörjningsmöjligheter som är beroende av en blomstrande rese- och turistsektor.

"Vi behöver regeringar som ersätter lapptäcket av restriktioner med en uppsättning harmoniserade regler för resor."

Enligt den undersökning som Oxford Economics genomfört på uppdrag av WTTC kan sektorns bidrag till regionens BNP och ökningen av antalet arbetstillfällen bli mer positiv i år och nästa år om fem viktiga åtgärder vidtas av regeringar världen över.

Dessa åtgärder innebär bland annat att fullt vaccinerade resenärer ska kunna röra sig fritt, oavsett ursprung eller slutlig destination.

För det andra, genomförandet av digitala lösningar som gör det möjligt för alla resenärer att enkelt bevisa sin COVID-status (t.ex. EU:s digitala COVID-certifikat), vilket i sin tur påskyndar processen vid gränser runt om i världen.

För det tredje måste regeringarna erkänna alla vacciner som godkänts av WHO för att säkra internationella resor ska kunna återupptas fullt ut, och för det fjärde måste COVAX/UNICEF-initiativet fortsätta att stödjas för att garantera en rättvis fördelning av vacciner i hela världen.

Slutligen måste man fortsätta att genomföra förbättrade hälso- och säkerhetsprotokoll, vilket kommer att stärka kundernas förtroende.

Om dessa fem viktiga åtgärder följs före utgången av 2021 visar forskning att effekterna på ekonomin och sysselsättningen i Europa kan bli betydande.

Resor och turismens bidrag till BNP skulle kunna öka med 28,8 % (nästan 270 miljarder euro) i slutet av detta år, följt av en årlig ökning med ytterligare 40,3 % (över 480 miljarder euro) år 2022.

De internationella utgifterna skulle också gynnas av regeringens åtgärder och öka med 26,3 % i år och med 81,8 % år 2022.

Sektorns tillväxt skulle också kunna ha en positiv inverkan på sysselsättningen, med en ökning av antalet arbetstillfällen med 4 % år 2021. Med rätt åtgärder för att stödja rese- och turistnäringen kan dock antalet anställda inom sektorn nästa år överträffa nivåerna före pandemin med en årlig ökning på 17,6 % och nå nästan 43 miljoner arbetstillfällen.

Tidigare i veckan gick WTTC också samman med ett antal rese- och turistsammanslutningar som Airports Council International, European Travel Commission och Cruise Lines International Association och uppmanade EU:s regeringar att avskaffa alla "trafikljussystem" och gå över till en riskstrategi för resenärer, i stället för att riskerna ska baseras på hela länder.

Tillsammans anser WTTC och föreningarna att detta tillvägagångssätt skulle påskynda återhämtningen inom rese- och turistsektorn ytterligare.


Author
TPN/Lusa