Regeringstjänstemannen preciserade att löneökningen framför allt kommer att ske inom turism- och handelssektorerna och betonade att "återhämtningen av ekonomin måste kännas av alla".

Meddelandet om förhandlingarna om löneuppdateringar kom efter ett inlägg av PCP:s ende suppleant, Ricardo Lume, som varnade för "arbetskraftsförsämringen" i den autonoma regionen, med en ökning av osäkra anställningar, vilket genererar vad han kallar "arbetskraftsnomadism".

Under debatten frågade PS, det största oppositionspartiet, och JPP också regeringen om skattebördan i regionen och påpekade att madeiranerna "är trötta på att betala den skuld" som skapats av de socialdemokratiska ledarna.

Socialisten Vítor Freitas angav att skattebördan nu är 35 procent högre jämfört med 2011, då regionens "dolda skuld" upptäcktes, och ville veta vilka lättnadsåtgärder som kommer att föreslås i den regionala budgeten för 2022.

Finansminister Rogério Gouveia garanterade att "det kommer att finnas lättnader" i skattelagstiftningen, men angav inte hur mycket, och betonade att regeringen "längtar efter ett eget skattesystem", som för närvarande är beroende av den regionala skattelagen.

Ekonomisekreteraren Rui Barreto påminde å andra sidan om att den verkställande makten investerade 235 miljoner euro i stöd till företag under pandemin, vilket gjorde det möjligt att behålla 68 000 arbetstillfällen, under en period då den regionala bruttonationalprodukten minskade med 20 procent, vilket innebar ett minus på 1 000 miljoner euro.