Under den andra fasen av influensavaccinationskampanjen, som inleddes i måndags, fick 123 000 medborgare den tredje dosen eller tilläggsdosen av vaccinet mot covid-19 och 279 000 influensavaccinet, enligt ett pressmeddelande från DGS.

Denna fas omfattar medborgare som är 65 år eller äldre och som inte ingår i målgrupperna i den första fasen och började med användare över 80 år, och sker i fallande ordning efter ålder.

"Graden av influensavaccinering beror på leveransen av vacciner på det nationella territoriet och föremål för justeringar enligt tillgången på vacciner", varnade DGS och försäkrade att "från och med början av november förväntas antalet tillgängliga vacciner vara tillräckligt för att påskynda vaccinationstakten".

I likhet med vad som hände i den första fasen uppmanas medborgarna genom ett skriftligt meddelande att ta båda vaccinerna samtidigt eller bara influensavaccinet.

Automatisk schemaläggning är återigen möjlig på Covid-19-portalen och är tillgänglig från och med tisdag för medborgare som är 80 år och äldre.

"Det kan dock finnas fall där patienter kallas under det intervall som är öppet eftersom de redan uppfyller alla kriterier för berättigande och inte för att fördröja processen", informerade DGS.

Fullständig vaccination mot covid-19 täcker 85,7 % av den portugisiska befolkningen.