I ett uttalande uppgav myndigheten för livsmedel och ekonomisk säkerhet (ASAE) genom den nationella enheten för brottsutredning och information (UNIIC) att den beslagtog 14 exemplar av sex skyddade arter, tre exemplar av krokodiler av två arter, fyra sjöhästar, fyra vitkoraller, ett drottningskal och två underkäkar av viola.

Olika dokument beslagtogs också, bland annat två kopior av CITES-certifikat, på grund av misstanke om förfalskning. Institutet för bevarande av natur och skogar (ICNF) samarbetade med åtgärden som expert.

CITES är ett internationellt avtal som länder frivilligt ansluter sig till, och som för närvarande omfattar totalt 183 länder, med målet att se till att handeln med djur och växter inte äventyrar deras överlevnad i det vilda.

Konventionen ger olika grader av skydd åt cirka 5 800 djurarter och 33 000 växtarter.

Europeiska unionen har mer restriktiva regler än konventionen och styrs av en förordning som fördelar arterna i fyra bilagor.