"De valde att lämna SNS och börja arbeta inom den privata eller sociala sektorn eller arbeta i ett annat land, nämligen i Europeiska unionen", sade Miguel Guimarães vid den fjärde konferensen för den nationella hälsokonventionen "Återställ hälsan nu!".

Enligt uppgifter från OM är cirka 59 000 yrkesutövare inskrivna i orden, varav cirka 31 000 inom den nationella hälso- och sjukvården.

Miguel Guimarães gav exempel på läkare inom allmän- och familjemedicin och uppgav att det finns cirka 1 600 nyutexaminerade läkare som inte arbetar inom den nationella hälso- och sjukvården.

"I februari 2019 hade 688 000 portugiser ingen familjeläkare, i juni 2020 hade 851 000 portugiser ingen familjeläkare och i juli 2021 hade 1 156 000 portugiser ingen familjeläkare. Dessa uppgifter betyder en av två saker, antingen växer den portugisiska befolkningen i mycket hög takt, vilket vi alla vet inte är sant, eller så finns det inte tillräckligt många familjeläkare i den nationella hälso- och sjukvården för varje medborgare", betonade han.

För ordföranden är denna situation "absolut beklaglig" när det finns cirka 1 600 nylegitimerade familjeläkare utanför SNS.

"Om staten kanske hade en annan anställningspolitik för yrkesverksamma, skulle den värdesätta yrkesverksamma personers karriär, i det här fallet läkare, om staten hade en modern, uppdaterad nationell hälso- och sjukvårdstjänst, konkurrenskraftig med den sociala och privata sektorn, konkurrenskraftig med andra länder i Europeiska unionen (...) var det lätt att anställa 1 600 familjeläkare, som står utanför SNS, som gav täckning till 1 141 000 portugiser", försvarade han.

För Miguel Guimarães "måste denna förändring göras för SNS:s bästa, för att göra det robust och mer lyhört".