Enligt den internationella konsultfirman Athena Advisers har den medel- och långsiktiga hyresmarknaden i det exklusiva bostadssegmentet i Lissabon haft "en mycket stark tillväxt, driven av efterfrågan från utländska familjer som vill bosätta sig i Portugal".

Athena Advisers register visar att under de senaste 15 månaderna kommer 70 procent av efterfrågan från utländska familjer som bosätter sig permanent i Portugal och 30 procent kommer från digitala nomader eller utflyttade av yrkesmässiga skäl som tillfälligt bosätter sig i Portugal. När det gäller nationaliteter leder fransmännen efterfrågan med 30 procent, följt av amerikaner och engelsmän med en lika stor andel på 20 procent vardera, medan de återstående 30 procenten kommer från andra ursprung.

Motiven och efterfrågeprofilen i var och en av dessa grupper skiljer sig mycket åt enligt konsulterna: "Familjerna vill känna till dynamiken i Lissabon och själva fastighetsmarknaden innan de investerar i ett husköp och analyserar vilka områden som har det bästa utbudet av bra internationella skolor, tjänster och faciliteter i närheten. Nomaderna å andra sidan söker ett tillfälligt boende i ett område som ger dem livskvalitet och en bra balans mellan yrkesliv och socialt liv".

Marta Salgado, chef för Lease-avdelningen på Athena Advisers Portugal, säger: "Sedan några år tillbaka har ett växande antal personer av utländsk nationalitet valt Portugal, och i synnerhet Lissabon, för att bo eller arbeta och pandemin har ytterligare förstärkt denna trend på grund av den livskvalitet som vårt land erbjuder.

"I detta sammanhang framstår leasing som ett utmärkt alternativ, inte bara för digitala nomader, utan även för familjer som, då de kommer från helt andra städer och där avstånden de tillryggalägger i sitt dagliga liv är mycket större, vill analysera dynamiken och stilen i stadslivet samt lära känna marknaden på djupet innan de går vidare och köper ett hus."