Enligt National Safety Authority avslöjade idag Road (ANSR): "I augusti försämrades utvecklingen av indikatorerna, med en ökning av antalet dödsfall med 42,5 %, i motsats till minskningarna under de två föregående månaderna, och ökningar av antalet olyckor med 9,1 %, från 2,4 % för allvarliga skador och 11,6 % för lindriga skador, jämfört med augusti 2020".

Enligt dokumentet inträffade det i augusti 2 996 trafikolyckor på portugisiska vägar, vilket orsakade 57 dödsfall, 217 allvarliga skador och 3 644 lindriga skador.

ANSR uppger att utvecklingen av antalet dödsfall i augusti återspeglar "i stor utsträckning effekten av augusti 2020, eftersom värdena för augusti 2018 och 2019 hade varit 55 respektive 54, det vill säga av samma storleksordning".

De uppger att i augusti trädde en ny lättnad i spärrsystemet i kraft, med avskaffande av restriktioner för cirkulation på allmänna vägar, upphörande av skyldigheten att distansarbeta och återupptagande av verksamheter som hade varit stängda fram till dess.

Rapporten visar att det mellan januari och augusti inträffade 17 668 olyckor med offer på kontinenten, vilket resulterade i 242 dödsfall, 1 261 allvarliga skador och 20 630 lindriga skador.

ANSR uppger att antalet dödsfall minskade med 5,5 % (14 % färre) jämfört med samma period 2020, men att olyckor med offer ökade med 3,7 % (629 fler), allvarliga skador ökade med 4,6 % (55 fler) och lindriga skador ökade med 4 % (plus 784).

Antalet trafikolyckor har ökat varje månad sedan mars jämfört med samma månad 2020.

I rapporten anges dock att "jämfört med genomsnittet för dessa åtta månader under de föregående fem åren (2016-2020) har det skett en minskning av totalerna för alla huvudindikatorer": -16,3 % i olyckor, -19,9 % i dödsoffer, -8,9 % i allvarliga skador och -19,1 % i lindriga skador".

ANSR rapporterar också att kollisioner var den vanligaste olyckstypen (53,5 % av olyckorna) trots att de var orsaken till 40,9 % av dödsfallen, medan krascher, som utgjorde 35,3 % av de totala katastroferna, stod för 46,7 % av dödsfallen och 42,7 % av de allvarliga skadorna.