Enligt uppgifter från en studie från Världshälsoorganisationen (WHO) i Europa, som samlades in under 2019 inom ramen för en studie av det europeiska övervakningssystemet för barnmat, lider cirka 10,3 procent av barnen i Algarveregionen av barnfetma och 11,5 procent befinner sig på en nivå som ligger nära fetma.

I ett samtal med Lusa uppgav den regionala samordnaren för studien att siffrorna kan förklaras av den höga amningsfrekvensen (92,1 procent), liksom matutbudet av "bättre kvalitet" i cafeteriorna och förekomsten av innehåll i livsmedelsutbildning i läroplanen i alla skolor.

"Ju större framgång i amningen, desto större framgång i att förebygga barnfetma, vilket tillkommer till exempel med föräldrarnas läskunnighet", betonade Teresa Sancho, som samordnade WHO:s europeiska studie i Algarve.

Näringsexperten anser att Algarve sedan den första studien 2008 har haft "goda indikatorer", vilket hon tillskriver ett regionalt program för att bekämpa barnfetma som inleddes 2006, och att regionen är en "pionjär" i kampen mot problemet.

"Vi har genomfört en hel del utbildning för yrkesverksamma inom familjehälsa och utbildning - lärare i förskola och första klass - så att var och en i sitt arbete kan påverka barns och familjers livsstil positivt", framhöll hon.

Samtidigt har det sedan 2004 funnits ett program i regionen för att främja skolmåltidernas näringsmässiga kvalitet i "hela det offentliga skolsystemet från förskola till gymnasium", som utvärderar "alla menyer i alla skolor" och vidtar korrigerande åtgärder.

Men trots att maten i Algarves skolcafeterior är av "bättre kvalitet" än i andra delar av landet finns det fortfarande "arbete kvar att göra" när det gäller automater, sade hon.

Trots de goda resultaten när det gäller fetma är regionen enligt studien också den som har den högsta förekomsten av underviktiga barn i landet (3,5 procent).

I Algarve utvärderade studien 523 barn i regionens 16 kommuner, av totalt 7 096 barn i hela landet.