Brottet att använda någon annans personliga information, t.ex. ett bankkonto eller ett personnummer, är allvarligt eftersom det får allvarliga och bestående ekonomiska och känslomässiga konsekvenser för offret. Ekonomiska förluster kan ha en stor inverkan på en persons hela liv, vilket är anledningen till att det är en nödvändighet att skydda sig själv från att omedvetet bli ett offer för bedrägeri. Läs mer nedan om varför och hur skydd mot identitetsstöld är viktigt för din säkerhet.

Vad är skydd mot identitetsstöld och hur fungerar det?

Dessa program erbjuder skydd och öppenhet samtidigt som de skyddar människors identiteter och tillhandahåller en mängd olika tjänster som ger människor sinnesro. De fungerar genom en rad olika metoder, bland annat genom att övervaka offentliga och privata register som kreditupplysningar och låsa eller låsa upp dem omedelbart vid statusförändringar. Förutom kreditövervakning och varningar i realtid om transaktioner erbjuder de också följande tjänster för skydd av identiteten genom att varna kunderna om förändringar i personlig information, kreditgräns, användning av personnummer eller om ett kreditkonto nyligen har öppnats i ditt namn. Förutom förebyggande och återställande av stöld skyddar de också kundernas ekonomi genom att erbjuda försäkringar för de kostnader som är förknippade med stölden. De kan också övervaka den mörka webben, vilket inte är möjligt som enmansjobb.

Varför du bör skaffa skydd mot identitetsstöld

Även om du kan utföra en del av tjänsterna på egen hand, genom att vara vaksam på dina kreditupplysningar eller frysa dina kreditfiler vid behov, kan du med hjälp av skyddstjänster släppa loss lite och fokusera på andra saker i ditt liv. Dessutom är det mycket lättare att tillåta nya krediter genom att använda dessa tjänster. Identitetsskyddstjänster kan vara fördelaktiga och ibland nödvändiga om du löper stor risk att få ditt ID stulet, om du har blivit ett offer tidigare, om du inte vill frysa dina kreditupplysningar själv eller om du helt enkelt inte har tid eller kunskap att proaktivt övervaka din kreditaktivitet eller kreditupplysning.

Kreditövervakning

Genom att spåra alla förändringar i kreditaktiviteten skyddar din skyddsleverantör din information mot stöld och meddelar dig om det har skett förändringar som tyder på potentiellt bedrägeri. Utan dessa tjänster kan en persons kreditvärdighet skadas permanent; bedragarnas och brottslingarnas missbruk av information kan bli otäckt. Att i ett tidigt skede bli informerad om eventuella tecken på bedrägeri genom att kreditsäkerhetstjänsterkan du planera och upprätta säkerhetsplaner. Att riskera säkerheten för din information kan hindra dig från aktiviteter som att få ekonomiskt stöd för dina barns skolavgifter eller att ansöka om ett lån. På så sätt kan du få ett försprång och skydda dig själv mer effektivt. Vissa skyddstjänster rekommenderar också åtgärder som du kan vidta om dina personuppgifter hittas på den mörka webben.

Övervakning av identitet

Om ditt socialförsäkringsnummer eller medicinska ID-nummer äventyras kan brottslingar dra nytta av denna information innan du ens är medveten om det. Kreditövervakning ger en varning efter att bedrägeri har upptäckts, vilket är anledningen till att det kan vara en mer förebyggande åtgärd för att bekämpa stöld att skaffa dessa tjänster; de sträcker sig även till en individs icke-kreditkonton. De erbjuder även webbaserad övervakning genom att söka efter information i offentliga databaser. Om det dyker upp en misstänkt aktivitet med anknytning till ditt socialförsäkringsnummer, bankkonto, medicinska ID eller ditt telefonnummer informeras du omedelbart och kan vidta lämpliga åtgärder. Hur ofta och vilka databaser dessa tjänster söker från skiljer sig dock åt mellan olika företag.

Återställande av identitet

Om din personliga information har hamnat i händerna på en brottsling finns det flera åtgärder du måste vidta direkt så att tjuven inte begår ytterligare bedrägerier i ditt namn. Det kan till exempel handla om att kontakta det finansinstitut där bedrägeriet inträffade, kontakta ett kreditupplysningsföretag och begära en bedrägerivarning och en kopia av dina kreditupplysningar. Dessutom kan du också behöva kontakta dina läkare eller vårdgivare för att se till att tjuven inte har fått medicinska tjänster genom att använda din försäkringsinformation.


Att gå igenom alla dessa processer själv kan dränera din fysiska såväl som mentala energi. Det är då en återvinningstjänst kan komma till nytta och ta itu med dessa problem i ditt ställe. För att förhindra ytterligare förlust av ekonomiska tillgångar kan de kontakta relevanta myndigheter och inkassobolag. Du kan antingen använda deras råd om dokumentationsprocessen eller låta dem fylla i blanketter och företräda dig i alla kontakter.

Försäkring mot identitetsstöld

Försäkringstjänster kan hjälpa dig att återfå eventuella stulna pengar och information. Denna typ av försäkring ersätter dock inte de tillgångar som stals, utan snarare kostnaden för att återställa dessa tillgångar. De kostnader som kan täckas av dessa försäkringar kan omfatta advokatkostnader, utskick av dokument eller kopior av kreditupplysningar. I det här fallet kan en hemförsäkring vara viktig att titta på eftersom de också kan ersätta förlorad lön och förlorade medel.

Sätt att förebygga identitetsstöld

Det är viktigt att vidta åtgärder för att skydda sig själv eftersom ingen tjänst helt och hållet kan förhindra att bedrägerier sker. Genom att praktisera vanor som att förvara dina personliga eller ekonomiska dokument på ett säkert sätt, oavsett om de finns i pappers- eller mjukvarukopia, kan du skydda dig mot bedragare och brottslingar. Några andra åtgärder du kan vidta är att regelbundet kontrollera dina kreditupplysningar, skapa starka lösenord i stället för förutsägbara, vara försiktig när du öppnar länkar eller bilagor och se till att du inte delar din information med en opålitlig källa på nätet. Ett vanligt knep som bedragare använder för att stjäla information är att ringa upp privatpersoner, låtsas vara någon från deras egen bank och på så sätt lätt samla in kontouppgifter under täckmantel av sekretess. Dessutom försöker vissa tjuvar också fiska upp dokument i papperskorgen; det är viktigt att klippa upp kort eller strimla viktiga dokument innan man kastar dem.


För att undvika de långsiktiga konsekvenserna av ID-stöld är det bättre att du vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder. I dag har detta blivit mer en nödvändighet än en lyx på grund av de olika formerna av bedrägerier som har dykt upp. En enkel förebyggande åtgärd som att inte använda offentliga Wi-Fi-anslutningar eller bekräfta webbplatsens äkthet innan du gör betalningar online kan räcka långt. Om du märker några tecken på ID-stöld ska du vidta nödvändiga åtgärder omedelbart.