Enligt det nationella statistikinstitutet (INE) har de aktiva företagen i genomsnitt ökat successivt under de senaste fyra åren, nämligen med 5,0 procent under 2019, 1,2 procent under 2020 och 1,8 procent under 2021.

Mellan mars och april 2020 minskade antalet aktiva företag med 18,3 procent, den största minskningen skedde under perioden mellan januari 2018 och augusti 2021, vilket sammanföll med den första låsningen.

Minimivärdet för det månatliga antalet nybildade företag nåddes i april 2020, med 7 194 nybildade företag.

Mellan 2018 och 2020 var januari den månad med det högsta antalet nybildade företag, nämligen 4 109 år 2018, 5 541 år 2019 och 4 808 år 2020.

Sektorerna transport och magasinering, information och kommunikation samt övriga tjänster uppvisade de högsta genomsnittliga månatliga skapandetalen under den granskade perioden.

När det gäller lokalisering registrerades de högsta nybildningsfrekvenserna för företag i Lissabons storstadsområde och i norr, och dessa två regioner stod i genomsnitt för 65,6 procent av det totala antalet nybildade företag under den aktuella perioden.