I ANSR:s rapport för augusti konstaterar ANSR att mellan januari och augusti i år ökade också överträdelserna för att inte använda barnstolar (45,2 procent) och säkerhetsbälten (22,8 procent), liksom användningen av mobiltelefoner under körning (13,8 procent).

Enligt ANSR ertappades 17 639 förare med att köra med mobiltelefon under årets första åtta månader, mot 15 505 fram till augusti 2020, och 14 479 överträdelser registrerades för att inte ha använt säkerhetsbälten (11 792 år 2020) och 1 571 för att inte ha använt system för fasthållning av barn (1 082 år 2020).

I dokumentet anges att 40 671 förare mellan januari och augusti bötfälldes för avsaknad av en registreringsbesiktning, medan 20 779 överträdelser hade registrerats under samma period 2020.

Däremot noterade myndigheterna en minskning med 15,2 procent av överträdelser för fortkörning och en minskning med 7,9 procent av överträdelser för alkoholkonsumtion över den lagstadgade gränsen.

Trots minskningen stod hastighetsöverträdelser för 60,5 procent av de totala registrerade överträdelserna, då det fram till augusti registrerades 470 434 administrativa överträdelser, jämfört med 554 831 under samma månad 2020.

När det gäller alkoholöverskott registrerade PSP och GNR 12 102 överträdelser, medan 13 142 förare hade åkt fast under samma period förra året.

Rapporten visar att 77,4 miljoner fordon inspekterades mellan januari och augusti, antingen personligen eller genom automatisk inspektion, vilket är en minskning med 0,4 procent jämfört med samma period 2020.

"GNR och PSP registrerade tillsammans en minskning med 1,1 procent av antalet inspekterade fordon, och radarsystemet SINCRO som förvaltas av ANSR registrerade en minskning med 0,9 procent", står det i dokumentet.

Enligt ANSR upptäcktes 778,1 tusen överträdelser under årets första åtta månader, vilket motsvarar en minskning med 9,4 procent jämfört med samma period 2020.

Trafikbrottsligheten, mätt i totalt antal gripanden, ökade med 21,5 procent mellan januari och augusti 2021 jämfört med samma period 2020, vilket påverkade 16 300 förare.

Rapporten visar att 45,4 procent av arresteringarna berodde på avsaknad av lagligt körkort, med en ökning på 40,1 procent i dessa fall, jämfört med vad som verifierades mellan januari och augusti 2020.