Europeiska kommissionens 2020-rapport om skogsbränder, som bygger på nationella rapporter, visar att Rumänien var det mest drabbade landet, följt av Portugal, Spanien och Italien.

I den 21:a årsrapporten om skogsbränder i Europa, Mellanöstern och Nordafrika, som presenteras av Europeiska kommissionens gemensamma forskningscenter (JRC), uppskattas också att brandsäsongen 2021 kommer att bli värre, eftersom vid tidpunkten för rapportens publicering "nästan 500 000 hektar, varav 61 procent i skogar som det kommer att ta flera år att återhämta sig, förstördes av lågorna".

I år var "omkring 25 procent av de brända områdena i Europa belägna i Natura 2000-områden, reservoarer för biologisk mångfald i EU", och i slutet av juni, den tidpunkt som vanligtvis markerar början på eldsäsongen, hade redan omkring 130 000 hektar brunnit.

Rapporten visar att bränderna inte längre bara drabbar de sydliga länderna utan att de nu är ett växande hot även mot Central- och Nordeuropa.

I en annan anmärkning i rapporten betonas att effekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare, med, enligt dokumentet, en växande trend, som tydligt kan observeras, av ökade brandrisker, längre brandperioder och mer intensiva "megabränder" som sprider sig snabbt och som traditionella brandbekämpningsmetoder inte kan göra mycket för att hantera.