Beslutet tillkännagavs i Glasgow, Storbritannien, där FN:s 26:e toppmöte om klimatförändringar (COP26) äger rum fram till den 12 november.

Metan är en gas med en kraftig växthuseffekt och, enligt Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, en gas vars nivåer minskar snabbare än andra, t.ex. koldioxid.

"Att minska den [metangasen] skulle omedelbart bromsa den globala uppvärmningen", sade Ursula von der Leyen och påpekade att metan har stått för cirka 30 procent av den globala uppvärmningen sedan den industriella revolutionen.

USA:s president Joe Biden betonade också att metan är "en av de mest kraftfulla växthusgaserna" och konstaterade senare att de länder som undertecknat åtagandet representerar 70 procent av världens BNP, trots att varken Kina eller Ryssland undertecknat löftet.

"Förenta staterna, Europeiska unionen och partner lanserade formellt 'Global Methane Pledge', ett initiativ för att minska de globala metanutsläppen och hålla målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius (över medelvärdena under den förindustriella eran). Sammanlagt mer än 100 länder, som representerar 70 procent av den globala ekonomin och nästan hälften av de antropogena metanutsläppen, har nu anslutit sig till löftet", heter det i ett uttalande från den amerikanska regeringen.

Förenta staterna och Europeiska unionen hade redan i september meddelat att de arbetade med avtalet, som 103 länder anslöt sig till, däribland Portugal, Brasilien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Indonesien, Mexiko och Nya Zeeland.

Löften för framtiden

I noten betonade USA att de undertecknande länderna inte bara förbinder sig att minska metanutsläppen utan också att gå över till att använda de bästa tillgängliga inventeringsmetoderna för att kvantifiera metanutsläppen.

Förenta staterna och Europeiska unionen "är också stolta över att kunna tillkännage en betydande utökning av det ekonomiska och tekniska stödet för att stödja genomförandet av åtagandet". Globala filantroper har utlovat 328 miljoner dollar i finansiering för att stödja en utökning av dessa typer av strategier för minskning av metanutsläpp runt om i världen. Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Europeiska investeringsbanken och Gröna klimatfonden har lovat att stödja avtalet genom tekniskt bistånd och projektfinansiering. Internationella energiorganet kommer också att fungera som genomförandepartner", heter det i uttalandet.

Enligt dokumentet kommer uppnåendet av det globala metanåtagandet att minska den globala uppvärmningen med minst 0,2 grader Celsius till 2050, vilket "ger en grundläggande grund för globala insatser för att mildra klimatförändringarna".

Enligt den globala metanbedömningen från Climate and Clean Air Coalition (CCAC) och FN:s miljöprogram (UNEP) skulle dessutom uppnåendet av åtagandets mål för 2030 förhindra mer än 200 000 förtida dödsfall, hundratusentals astmarelaterade sjukhusakutfall och mer än 20 miljoner ton skördeförluster per år fram till 2030.

Metan (CH4), som släpps ut från jordbruk och boskap, fossila bränslen och avfall, är den näst viktigaste växthusgasen kopplad till mänsklig verksamhet efter koldioxid (CO2). Även om det inte talas så mycket om den har den en uppvärmningseffekt som är 29 gånger större än koldioxid under en 100-årsperiod och 82 gånger större under en 20-årsperiod.