SNBP hade planerat en strejk den 11 och 12 november för att bestrida förslaget till statsbudget för 2022, eftersom det inte innehåller "någon politik för sektorn" och inte löser brandmännens och räddningstjänstens problem och krav.

"Förkastandet av statsbudgeten och det redan förutsägbara fallet av regeringen som beslutats under de närmaste dagarna är de faktorer som motiverar att strejken dras tillbaka", säger facket i ett uttalande.

SNBP framhåller att kraven från yrkesbrandmännen och räddningstjänsten "kommer att presenteras i sinom tid för den nyvalda verkställande makten, om republikens president beslutar att utlysa nyval".

Fackförbundet uppger också att möten kommer att planeras på nationell nivå för att analysera brandmännens problem och definiera vilka åtgärder som fortfarande kan vidtas för att vissa av de identifierade problemen ska kunna lösas och att de inte är beroende av nyval.

Bland kraven finns löneförhöjningar, riskbidrag som motsvarar säkerhetsstyrkornas och reglering av hela brand- och räddningstjänstsektorn.


Author
TPN/Lusa