Efter att ha gått över till den gröna kategorin i mitten av oktober - vilket motsvarar den bästa epidemiologiska situationen på ECDC:s karta - har Madeira nu återgått till den orange kategorin, efter det portugisiska fastlandet och Azorerna, som har varit i den kategorin i några veckor.

Den måttliga riskkategorin (orange) avser platser där anmälningsfrekvensen av nya infektioner är 50-75 per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna och testpositiviteten är 1 % eller mellan 75 och 200 nyinfekterade per 100 000 invånare och testpositiviteten är 4 % eller mer.

ECDC:s karta kombinerar anmälningsfrekvensen av covid-19-fall under de senaste 14 dagarna, antalet utförda tester och det totala antalet positiva resultat och uppdateras varje vecka på torsdag.

Kartan från den europeiska myndigheten följer ett system med trafikljus för spridningen av covid-19 i EU, som börjar med grönt (gynnsam situation) och passerar genom orange, rött och mörkrött (mycket farlig situation).

Den är ett stöd för medlemsstaterna när det gäller de restriktioner som ska tillämpas på resor inom gemenskapen.