"Ett av våra mål är att under de fyra åren [mandatet] plantera mer än 20 000 träd. Minnesdagarna på kommunens dag är startskottet", sade borgmästaren Pedro Pimpão vid Paços do Concelho.

Pedro Pimpão sade att han vill att "Reflorestar Pombal" ska involvera skolor, församlingar, privata institutioner för social solidaritet (IPSS) eller företag, och tillade att målet i den inledande fasen, till december, är att plantera 2 000 träd i kommunen.

Kampanjen, med plantering av 200 träd, inleds i Casalinho, på kommunal mark, på vad borgmästaren kallade "grön söndag", för att vädja till "miljö- och ekologiska frågor".

Därefter kommer 1 800 inhemska skogsarter att fördelas över de 13 socknarna i länet, för att genomföra planteringen av 2 000 träd före årets slut.

Pedro Pimpão förklarade att man också kommer att skapa ett lager av inhemska träd som ska delas ut till "skolor, IPSS, samhällen och andra organisationer i det civila samhället" för att "öka planteringen av träd i länet".