Den sista dagen i oktober och jämfört med föregående månad ökade volymen i två avrinningsområden och minskade i tio.

Uppgifterna visar att Barlaventobäckenet var det som hade lägst vattentillgång i slutet av oktober (13,9 %).

Även Limabäcken (23,4 %), Ave (35,9 %), Sado (40,8 %) och Mira (42,7 %) hade lägre vattentillgång i slutet av oktober.

Enligt SNIRH:s uppgifter hade Guadiana (75,6 %), Mondego (67,5 %), Douro (67,2 %), West (63,8 %), Tagus (60,4 %), Cávado (58,9 %) och Arade (56,5 %) de högsta lagringsnivåerna i slutet av oktober.

Lagringarna i oktober 2021 per avrinningsområde är lägre än genomsnittet för oktoberlagringarna (1990/91-2020/21), med undantag för avrinningsområdena Douro, Mondego, Ribeiras do Oeste, Guadiana och Arade.

Varje hydrografiskt avrinningsområde kan motsvara mer än en reservoar.