Enligt uppgifterna har 38,8 procent av de äldre över 65 år redan vaccinerats mot influensa, medan 38,8 procent av de äldre över 80 år uppger att de redan har vaccinerats mot influensa.

Vacinometern, som främjas av det portugisiska lungmedicinska sällskapet (SPP) och den portugisiska föreningen för allmän- och familjemedicin (APMGF) med stöd av det biofarmaceutiska företaget Sanofi Pasteur, gör det möjligt att i realtid övervaka täckningsgraden för vaccinering mot influensa i de prioriterade grupper som fastställts av generaldirektoratet för hälsa (DGS).

Under denna influensasäsong 2021/2022 har cirka 16 procent av de kroniska patienterna också vaccinerats, liksom 32,2 procent av vårdpersonalen i direkt kontakt med patienter och 9,9 procent av portugiserna i åldern 60-64 år.

"I den genomförda analysen framhöll vi också skyddet av gravida kvinnor, med en vaccinationstäckning på cirka 41,3 %, och 35,9 % av de tillfrågade gravida kvinnor som inte har vaccinerats har fortfarande för avsikt att göra det".

Av gruppen vaccinerade personer valde 41,7 % att ta emot vaccinet på grund av en läkares rekommendation, 30,2 % inom ramen för ett arbetsinitiativ och 19,9 % på eget initiativ, eftersom de vill skyddas mot influensaviruset.