I slutet av september hade CGD Portugal 6 189 anställda, 55 färre än de 6 244 som fanns i slutet av 2020. Jämfört med september 2020 är minskningen 220 anställda.

När det gäller det kommersiella nätverket hade CGD i slutet av september 543 filialer, 13 färre än i slutet av förra året.

Fram till september var strukturkostnaderna 511,42 miljoner euro, vilket är 17,6 % mindre än under samma period 2020.

Enligt CGD berodde denna minskning "i huvudsak på den kraftiga minskningen av personalkostnaderna (-27,9 %)", till 276,7 miljoner euro, och det noteras att denna siffra inkluderar effekten av 94,6 miljoner euro "i huvudsak på grund av justeringen av avsättningar i samband med förmåner efter avslutad anställning och justeringen av de kostnader som förutsågs i samband med programmet för förtidspensionering".

CGD rapporterade en vinst på 429 miljoner euro till och med september, en ökning med 9,4 % jämfört med de första nio månaderna 2020.