I ett uttalande började João Leãos kontor med att betona att tillväxten av bruttonationalprodukten (BNP) på 4,2 procent under det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år och 2,9 procent i kedjan, som publicerades av det nationella statistikinstitutet (INE), är "långt över genomsnittet i euroområdet (3,7 procent på årsbasis och 2,2 procent på kvartalsbasis)".

Jämfört med föregående kvartal, "Portugal presenterar, den tredje högsta tillväxten bland länderna i euroområdet", som drivs av netto extern efterfrågan, som visade en stark återhämtning under det tredje kvartalet, tillägger kontoret.

För finansministern, som citeras i uttalandet, "stärker de offentliggjorda uppgifterna förtroendet för att Portugal kommer att fortsätta att växa över det europeiska genomsnittet under de kommande åren, vilket gör det möjligt för portugisernas välfärdsnivå att konvergera med nivån i andra europeiska länder".

Kontoret anger att de uppgifter som släpptes i INE:s snabbestimat "är i linje med den prognos om 4,8 procents tillväxt 2021 som presenteras i förslaget till statsbudget för 2022".

"Den uppnådda vaccinationsnivån samt avancerade indikatorer, såsom inköp och bankomatuttag utförda av utlänningar, pekar på en fortsatt stark återhämtning fram till slutet av året", understryker ministeriet.

I dokumentet betonar ministeriet också att "detta är andra kvartalet i rad som den portugisiska ekonomin växer mer än genomsnittet i Europa, vilket innebär att den konvergens med euroområdet som rådde fram till pandemin återupptas".