"Turistboendet registrerade 2,1 miljoner gäster och 5,6 miljoner övernattningar i september 2021, vilket motsvarar ökningar på 52,3 procent respektive 58,4 procent (+35,5 procent och +47,9 procent i augusti, i samma ordning)", enligt uppgifter från INE.

Enligt institutet var de nivåer som uppnåddes i september dock lägre än de som observerades i september 2019, före Covid-19-pandemin, då antalet gäster och övernattningar minskade med 28,9 procent respektive 26,6 procent.

I september bidrog hemmamarknaden med 2,6 miljoner övernattningar och ökade med 26,8 procent, vilket fortsätter att överträffa nivåerna för samma period 2019 (+15,6 procent).

Övernattningar från icke-invånare fördubblades jämfört med september 2020 (+100,7 procent) till tre miljoner, men var ungefär hälften av de som registrerades i september 2019 (-43,9 procent), anger INE.

"De övernattningar som registrerades under de första nio månaderna 2021 har redan överträffat det värde som registrerades för hela 2020", framhåller INE och anger att under denna period ökade de totala övernattningarna med 19,5 procent, med en tillväxt på 28,7 procent för invånare och 9,4 procent för icke-invånare.

I september stod den brittiska marknaden för 19,1 procent av de totala övernattningarna från icke-invånare, följt av de tyska marknaderna (13,2 procents andel), spanska (12,4 procent) och franska (10,5 procent).

Under de första nio månaderna 2021 registrerades de största ökningarna på de polska (+160,7 procent), irländska (+111,7 procent), belgiska (+60,7 procent), schweiziska (+51,3 procent) och franska marknaderna (+38,2 procent).

De största minskningarna noterades på de kinesiska (-74,6 procent), kanadensiska (-73,6 procent), brasilianska (-57,7 procent) och ryska (-53,3 procent) marknaderna.