"Vi har inte genom de förbund som vi följer en förteckning över det faktiska behovet av arbetskraft. Den tillfälliga arbetskraften fördelas och kommer att användas för att balansera behoven mellan regionerna", påpekade Maria do Céu Antunes i jordbruks- och sjökommissionen som svar till ledamöterna.

Regeringstjänstemannen framhöll dock att det i vissa områden finns särskilda behov, till exempel för insamling av kastanjer.

Ledaren för jordbruksministeriet betonade att det finns "få mekaniserade verksamheter" och försvarade därmed att det är nödvändigt att uppmuntra en hållbar modell som balanserar användningen av arbetskraft med mekanisering.

När det gäller arbetsvillkoren i Odemira sade Maria do Céu Antunes att hon hade ett möte med kammarordföranden och några företrädare för sektorn för att diskutera denna fråga.

För ministern finns det, trots att hon har verifierat "felaktiga metoder" i kommunen, även goda exempel, och hon tillade att befolkningen i Odemira har vuxit mycket tack vare jordbruksverksamheten.

"Vi vill skapa förutsättningar för en anständig etablering av familjer som väljer att bo i Portugal och Odemira. Vi har ett behov av att skapa tillfälliga bostäder för detta samhälle, som exporterade, år 2020, 208 miljoner euro, som skapade arbete, skapade välstånd", framhöll hon.