Om du bor i Alvor ställer du ut dina rullburkar en gång i veckan och kommunen kommer och hämtar dem. Det tar minst en dag att rensa byn. På campingen finns det stora hjulburkar som är strategiskt placerade och som vi alla lägger våra sopor i. Varje dag tar personalen på campingen bort soporna, ställer dem vid grinden och tar tillbaka de tomma soporna. En gång i veckan dyker kommunen upp och tömmer alla behållare i en lastbil, vilket tar mindre än 45 minuter.

Jag kan inte tänka mig ett billigare eller effektivare sätt att göra detta.

Fred Steel, via e-post