"När det gäller produktion och kvalitet kan säsongen anses vara rimlig för vin, men när det gäller kastanjer är produktionsförlusterna stora. I båda fallen kvarstår dock svårigheterna att distribuera till kompenserande priser, vilket förvärras av de ökade kostnaderna för produktionsfaktorer", konstaterade CNA i ett uttalande.

Produktionen av kastanjer har "minskat betydligt" och trots en ökning av produktionspriset är det belopp som betalas till jordbrukaren "inte tillräckligt för att kompensera för minskningen".

I Valpaços, distriktet Vila Real, kommer produktionen av kastanjer till exempel inte att överstiga 1 000 kilo, medan den förra året låg på 3 000 kilo.

När det gäller vin väntas produktionen öka med 1 procent, trots nedgångar i vissa regioner, samtidigt som priserna väntas förbli låga.

"Under ett år som präglas av dåligt väder, av effekterna av pandemin covid-19, av den spiralformade ökningen av kostnaderna för produktionsfaktorer och av den ökning av transportkostnaderna som handeln och industrin inte tagit på sig, är det säkert att producenternas inkomster kommer att förbli låga", tillade de.

CNA efterlyser åtgärder som garanterar att jordbruksprodukterna kommer in "till bättre priser för produktionen" och som dämpar ökningen av kostnaderna för produktionsfaktorerna.