"Vi hoppas att vi en dag kommer att ha en [järnvägs]förbindelse som gör det möjligt att förena Atlant- och Medelhavskorridoren och som förbinder Algarve med Andalusien. Det skulle vara en dröm för oss alla och en dag kommer vi att nå dit", sade han.

Projektet "är strategiskt för Andalusien och Algarve", och det är nödvändigt att inleda en ekonomisk genomförbarhetsstudie för att kunna utnyttja EU-medel, sade den andalusiska regionala ministern för utveckling, infrastruktur och fysisk planering, Marifran Carazo, till byrån Lusa.

Enligt den regionala tjänstemannen har både den andalusiska och den portugisiska regeringen "redan visat intresse" för en fortsättning av höghastighetsjärnvägen mellan Madrid-Seville och Faro genom Huelva, "men hittills har den spanska regeringen inte kommenterat".

Den regionala ministern förklarade att man först måste undersöka den ekonomiska genomförbarheten av den investering som ska göras och sedan "arbeta snabbt för att övertyga Europa om dess betydelse".

På frågan om järnvägsförbindelserna mellan de två länderna hänvisade Costa till den framtida södra internationella korridoren och påminde om att Portugal håller på att "utveckla förbindelsen mellan Lissabon och gränsen" mot Spanien, antingen "för passagerare" eller "för gods".

Detta kommer att bli "en mycket viktig förbindelse mellan hamnen i Sines och gränsen" i Caia, Elvas, vilket "placerar Extremadura mitt i en strategisk position, med tillgång till Spaniens Medelhavshamnar, men också till Portugals Atlanthamnar och i synnerhet till hamnen i Sines", sade han.