Enligt uppgifter från CIVISA (centrum för seismovulkanisk övervakning och information på Azorerna) inträffade händelsen klockan 10:53 lokal tid (11:53 i Lissabon), med epicentrum cirka fyra kilometer väster och nordväst om Furnas, i kommunen Povoação .

Enligt den information som hittills finns tillgänglig kändes jordbävningen med maximal intensitet III (Modified Mercalli-skalan) i Furnas socken.

"CIVISA fortsätter att följa utvecklingen av situationen", heter det i uttalandet.