I ett uttalande uppgav SEF att den europeiska arresteringsordern utfärdades av Schweiz.

Enligt SEF kommer den utländska medborgaren som hålls kvar på flygplatsen i Lissabon att närvara vid den rättsliga myndigheten för tillämpningen av tvångsåtgärder.

SEF nämner också att en 24-årig man som hade för avsikt att resa med ett förfalskat österrikiskt pass greps på flygplatsen i Porto i samband med en dokumentkontroll som utfördes på ett flyg till London.

SEF uppger att medborgaren greps för brotten dokumentförfalskning och olaglig vistelse i Portugal.